Кібернетика - це

Tagged Under : , , , ,


« Про кібернетику   |   Куди зникла кібернетика »

Кібернетика - наука про процеси управління в складних динамічних системах, що грунтується на теоретичному фундаменті математики і логіки (взагалі на формальних мовах), а також на застосуванні обчислювальної техніки (комп’ютерів).

Основний метод кібернетики - метод моделювання систем і процесів управління.

Наріжні камені кібернетики - теорія інформації, теорія алгоритмів і теорія автоматів, що вивчає способи побудови систем для переробки інформації. Математичний (логічний) апарат кібернетики вельми широкий: тут і теорія вірогідності, і теорія функцій, і математична логіка і багато інших сучасних розділів математики.

Кібернетика вивчає загальні властивості, властиві різним системам управління. Ці властивості можуть виявлятися і в живій природі, і в органічному світі, і в колективах людей. Процес управління зв′язаний з передачею, накопиченням, зберіганням і переробкою інформації, що характеризує керований об’єкт, хід процесу, зовнішні умови, програму роботи і т.п.
Кібернетика як би існує незалежно від технічних засобів - комп’ютерів, що займають по відношенню до неї таке ж положення, як фізичні прилади по відношенню до фізики.

Кібернетика вивчає, як в живому організмі, в машині і в суспільстві здійснюється переробка інформації, пов′язана з процесом управління.

Кібернетика вивчає мислення людини, щоб створювати алгоритми, що більш менш близько описують діяльність мозку - живої системи, що управляє.

Кібернетика пов′язана з науками про мову (мовознавство, граматика і т.п.). Мова кібернетики вбирає в себе риси математичної мови, інформаційно-логічної, природної і різних інших в цілях підвищення ефективності і досягнення цілісності (системності) при використанні його: описі, візуалізації і т.п.

Кібернетика з неструктурованих проблем робить структуровані проблеми.
Загальне про кібернетику


Схожі записи