Компютеризація армії

Tagged Under : , , , ,


Вже зараз штаб 4-ої піхотної дивізії деякі засоби масової інформації порівнюють не мало не багато з пунктом управління НАСА. На черзі комп’ютеризація ще однієї дивізії. А не пізніше за 2004 рік у ВС США планується мати комп’ютеризований армійський корпус.
Передбачувані витрати такої комп’ютерної модернізації армії США складуть чотири мільярди доларів.

Необхідно відзначити, що арсенал інформаційної війни постійно поповнюється новими розробками. У США вже розроблена станція голосової дезинформації, що дозволяє перехоплювати радіопереговори супротивника, вносити в них помилкову інформацію голосами учасників радіообміну і передавати “нову версію” радіопереговорів майже в реальному масштабі часу.
Спочатку станція призначалася для дезинформації екіпажів літаків, операторів наведення ракет системи ППО і інших органів управління супротивника. В даний час сфера її призначення значно розширилася і охоплює всі види озброєних сил США.
На думку американських експертів, станції голосової дезинформації повинні стати важливій складовій арсеналу атакуючих засобів інформаційної дії.

Одним з основних елементів інформаційної війни є психологічні операції. Найбільші …

мережа →

Схожі записи

Інформаційна інфраструктура вузу як технологічна основа підготовки фахівців в умовах економіки знань


Завдання:
1. Створення інформаційної інфраструктури Мережі.
2. Розробка змісту ОБЗ:

електронний контент циклу учбових дисциплін, орієнтований на формування маркетингової письменності і підприємницьких якостей що вчаться старшої ланки загальноосвітньої школи (IX- XI класи);
електронний контент напряму підготовки по спеціальностях “Державне і муніципальне управління” і “Маркетинг”;
електронний контент напряму підготовки на основі інтегрованого учбового плану.
3. Створення локальних баз знань муніципального рівня в пілотних районах проекту.
4. Організація навчання (у режимі e-learning) в пілотних районах проекту по напрямах, вказаних в п. 2. Джерело: ito.edu.ru

мережа →

Схожі записи

Формування інформаційних ресурсів для науки і освіти на базі єдиної мережевої інфраструктури

Інформаційна інфраструктура - Формування інформаційних ресурсів для науки і освіти на базі єдиної мережевої інфраструктури

Basic parameters of created infrastructure, trends of networking services utilization and prospects of the network development is outlined.
Integrated, multi-level informational system structure, which is creating by the means of the existing networking environment, millstones of its implementation, internal and external interactions are described. The integrated information system facilities are used as а cornerstone for national scientific - educational informational resources formation.

Реальні потреби широких шарів суспільства в діставанні доступу до сучасних форм освітніх ресурсів і актуального, постійно оновлюваного освітнього змісту роблять істотний вплив на розвиток відповідного інформаційного і телекомунікаційного сервісу, розробку і впровадження прикладних повчальних інформаційних систем.
Не дивлячись на об’єктивні економічні труднощі в Молдові зараз відчувається інтерес, що росте, у використанні мережевої інфраструктури і сервісів, систем комп’ютеризованої дистанційної освіти для організації навчання широких верств населення, включаючи рішення задач підготовки і перепідготовки фахівців вищої кваліфікації.

В даний час в Молдові почала простежуватися тенденція об’єднання зусиль …

мережа →

Схожі записи

Інформаційна інфраструктура обіцянки і реальність


Робоче визначення ГИС
Поява глобальної інформаційної мережі дійсно змінює багато що в діяльності національних інформаційних мереж (НІС). З дуже монополізованих і регульованих структур останні повинні перетворитися на більш конкурентні приватизовані компанії, які зможуть конкурувати за межами традиційних рамок бізнесу, що надає послуги в області телекомунікацій.
На сьогоднішній ринок телекомунікацій сильно впливають три ключові чинники.

Можливість представити в цифровій формі дані, голос, зображення і текст змастила межі між телекомунікаціями, комп’ютерами, засобами інформації і сектором споживчої електроніки.
Руйнування традиційних меж викликало до життя безліч союзів, поглинань і операцій між компаніями, що намагаються експлуатувати потенційно рясні, але ризиковані ділові можливості, що відкрилися в тій, що прийняла нові контури світової інформаційної індустрії.
Посилюється конкуренція між різними формами інфраструктури зв′язку - кабельними, супутниковими, телефонними і стільниковими компаніями. Причина - дерегулірованіє ринків, що вже склалися, і величезні можливості виникаючих ринків.
Наприклад, між західноєвропейськими і американськими …

мережа →

Схожі записи

Консалтинг


Дизайн
Глобальна конкуренція примушує компанії по всьому світу адаптувати і розширювати свою інформаційну інфраструктуру для того, щоб підтримати або збільшити свою конкурентоспроможність на глобальному ринку. IT -менеджеры підштовхуються до впровадження нових технологій із запаморочливою швидкістю.
Тоді як мережеве апаратне і програмне забезпечення інсталюється все простіше і простіше, нові технології необхідні для побудови інформаційної інфраструктури, такі як комутація, віртуальні мережі, АТМ, QOS, MPLS, протоколи маршрутизації, бази даних, ОС стають все більш і більш складними.
Наші сервіси по проектуванню надають допомогу клієнтам з їх фізичною, логічною і функціональною IT інфраструктурою. Ці сервіси забезпечують детальні специфікації мережі і вказівки по її впровадженню, необхідні для досягнення бізнес цілей клієнта.
Ми надаємо клієнтам повну документацію, яка описує які конкретно технології використовуються і як саме їх необхідно розгортати і настроювати. Наші послуги, крім того приймають до уваги, як нові технології інтегруватимуться з існуючими апаратними і програмними рішеннями …

мережа →

Схожі записи

Нанациональная інформаційна інфраструктура проблеми формування

Так, в США цією діяльністю керує віце-президент А. Гір, і на неї виділяються багатомільярдні кошти.
В Росії аналогічні роботи почали проводитися під керівництвом віце-прем’єра В. Булгака і отримали підтримку таких провідних відомств і міністерств, як Міннауки, Міносвіти, Мінекономіки, ФАПСИ, РАН і Держстандарту Росії.
Сумісність вітчизняною НДІ з світовою може бути забезпечена тільки за умови високого ступеня гармонізації системи вітчизняних стандартів в інформаційній сфері з відповідними міжнародними і регіональними стандартами.
У Росії розвиваються окремі складові єдиного інформаційного простору, такі як побудовані на принципах відкритих систем інформаційні системи і мережі (галузеві, регіональні, відомчі, корпоративні, органів державного управління, установ науки і освіти).
Головне ж полягає в можливості переносимості прикладних програм між різними платформами і забезпечення взаємодії систем між собою. Ця можливість досягається за рахунок використання міжнародних стандартів на всі програмні і апаратні інтерфейси між компонентами інформаційних систем і мереж (ІСС).
Існує більше 1500 міжнародних стандартів ІСО за інформаційними …

мережа →

Схожі записи

1 2