Алгоритмічний напрям в кібернетиці

Tagged Under : , , , ,


« Автоматичне управління і регулювання   |   Наслідки повної кібернетизації виробництва »

Кібернетика наука молода, їй всього 30 років. З них майже половина пройшла в спорах. Сперечаємося ми і зараз. Сперечаємося про теоретичні основи нашої науки і про шляхи виходу в практику, думаємо про її технічну базу. Ми розуміємо, що всяка наука розвиватиметься тільки тоді, коли вона потрібна для прогресу людства. Наука, потрібна тільки її авторам, не має майбутнього.

Зусиллями багатьох учених всього світу зараз вже створені фундаментальні основи кібернетичної науки. Теорії великих систем, теорії алгоритмів, теорія автоматів, математичне програмування, теорія інформації, розпізнавання образів - ось далеко не повний перелік дисциплін, які складають теоретичну основу кібернетики. Тут велика заслуга блискучої плеяди радянських учених.

За цей час на стику кібернетики і інших наук оформилася безліч суміжних дисциплін: економічна, технічна, біологічна, медична, лінгвістична кібернетика. Число таких дисциплін з кожним днем збільшується.

Головним стимулом розвитку кібернетичної науки з’явилося створення сучасних електронних обчислювальних машин (ЕОМ) - технічної бази кібернетики. Ми зараз в країні маємо такі могутні обчислювальні засоби, як серія БЕСМ, єдина серія, серія ЕОМ, що управляють. Машини оснащуються периферійними пристроями, сучасними засобами введення і виведення інформації.

Розробка фундаментальних і прикладних основ кібернетики, розвиток її технічної бази дозволили поставити проблему створення автоматизованих систем управління (АСОВІ). Зараз АСОВІ з різними «приставками» стали предметом обговорення на сторінках газет, журналів і серйозних монографічних досліджень.
АСОВІ підприємства і галузі, АСОВІ технологічними процесами, автоматизована система наукових досліджень (АСНІ), автоматизація проектний-конструкторських робіт (АСПКР), ТАСУ і РАСУ (територіальні і республіканські системи) стали органічною частиною наших справ по вдосконаленню планування і управління економікою країни.
Кібернетизація окремих галузей


Схожі записи