Формування інформаційних ресурсів для науки і освіти на базі єдиної мережевої інфраструктури

Tagged Under : , , , ,


« Інформаційна інфраструктура організації   |   Веб-сервіси як варіант основи інформаційної інфраструктури підприємства »


Abstract. National Research and Educational networking segment had started to implement in Moldova since 1999. Basic parameters of created infrastructure, trends of networking services utilization and prospects of the network development is outlined.
Integrated, multi-level informational system structure, which is creating by the means of the existing networking environment, millstones of its implementation, internal and external interactions are described. The integrated information system facilities are used as а cornerstone for national scientific - educational informational resources formation.

Реальні потреби широких шарів суспільства в діставанні доступу до сучасних форм освітніх ресурсів і актуального, постійно оновлюваного освітнього змісту роблять істотний вплив на розвиток відповідного інформаційного і телекомунікаційного сервісу, розробку і впровадження прикладних повчальних інформаційних систем.
Не дивлячись на об’єктивні економічні труднощі в Молдові зараз відчувається інтерес, що росте, у використанні мережевої інфраструктури і сервісів, систем комп’ютеризованої дистанційної освіти для організації навчання широких верств населення, включаючи рішення задач підготовки і перепідготовки фахівців вищої кваліфікації.

В даний час в Молдові почала простежуватися тенденція об’єднання зусиль наукових і освітніх установ для створення, розширення проникнення і використання інформаційно-комунікаційного середовища, сервісів і систем дистанційної освіти в освітньому процесі на всіх рівнях.
Для підтримки цього процесу Академія Наук і провідні університети Молдови за сприяння наукового комітету NATO і інших міжнародних організацій заснували національну мережеву Асоціацію RENAM (Research and Educational Networking Association of Moldova).
Інформаційна інфраструктура


Схожі записи