CRM-системы в інформаційній інфраструктурі компанії

Tagged Under : , , , ,Що таке інформаційна інфраструктура
В діяльності практично будь-якого підприємства, як малого, так і великого, як що спеціалізує на наданні послуг або продажах, так і на виробництві високотехнологічної продукції, необхідно добитися синергиі у виробничому процесі, обслуговуванні клієнтів, реалізації комплексу маркетингових заходів, та і в цілому в здійсненні всіх функцій.
Звідси, інформаційні технології (розуміння необхідності використання яких усвідомлене вже поза сумнівом всіма компаніями, охочими добитися успіху) не просто ведуть до підвищення ефективності, а скоріше можуть розцінюватися як значущий нематеріальний актив компанії - проте тільки у тому випадку, коли вони використовуються не розрізнено, а інтегровано, і є єдиною інформаційною інфраструктурою.

Інформаційна інфраструктура є системою організаційних структур, що забезпечують функціонування і розвиток інформаційного простору країни і засобів інформаційної взаємодії (www.glossary.ru).
Інформаційна інфраструктура:

включає сукупність інформаційних центрів, банків даних і знань, систем зв′язку; і

CRM-системы в інформаційній інфраструктурі компанії →