Управління корпоративною мережевою інфраструктурою

Tagged Under : , , , ,


Вирішення даної проблеми лежить в побудові системи управління мережами і системами.
Сучасна система мережевого управління повинна володіти здатністю самостійно класифікувати і обробляти повідомлення - відображати критичні, відкидати зайві і зберігати ті, що можуть знадобитися при подальшому аналізі виниклих проблем.

Одним з вирішень даної проблеми, пропонованим компанією «ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА», є використання продукту HP OpenView Network Node Manager (NNM). NNM - це інструмент, який заснований на протоколі SNMP і забезпечує можливість моніторингу мережевих пристроїв і управління підприємством.

Пакет NNM містить зручний набір інструментів і засобів автоматизації, призначених для управління корпоративними мережами. З його допомогою системні інженери можуть точно орієнтуватися в архітектурі мережі підприємства, аналізувати збої в роботі мережі, усувати потенційні проблеми до того як вони почали викликати помітні наслідки.

II. Переваги

Рішення NNM забезпечує високофункціональне управління мережею підприємства, дозволяючи оптимізувати сукупну вартість володіння, підвищити продуктивність і ефективність використання мережевих …

Управління корпоративною мережевою інфраструктурою →