Побудова інформаційної інфраструктури IBM Lotus Software

Tagged Under : , , , ,Прикладні системи, побудовані на платформі IBM Lotus Software, забезпечують необхідну інформаційну підтримку ключових, з погляду успішного ведення справ, бізнес-процессов; надають засоби зберігання і розповсюдження різною структурованою і частково структурованою інформації, що використовується керівниками (топ-менеджерами), керівниками середньої ланки, співробітниками різних служб підприємства.

Створення корпоративної інформаційної системи на платформі Domino переслідує наступні основні цілі:

створення єдиного інформаційного простору і комунікаційних каналів, що зв′язують різні територіально-розподілені підрозділи організації, об’єднані загальним діловим процесом;
кардинальне скорочення часу, необхідного на проходження інформації, що впливає на ухвалення рішень;
введення єдиного стандарту роботи з електронними документами, що забезпечує захищеність, керованість і доступність документів;

Побудова інформаційної інфраструктури IBM Lotus Software →