Інформаційна інфраструктура вузу як технологічна основа підготовки фахівців в умовах економіки знань

Tagged Under : , , , ,


Фактологичеській компонент ОБЗ - це еталонні моделі фахівців (ЕМС), підготовка яких ведеться (або вестиметься; до таких, в першу чергу, відноситься модель фахівця-управлінця, що професійно володіє інструментарієм віртуальних ринкових комунікацій) в ТГГПУ, представлені у формі електронних учбових матеріалів.
Розробка ЕМС здійснюється колективами випускаючих кафедр; ця робота ведеться із застосуванням сучасних технологій проектування і створення електронних учбових матеріалів.
Спектр ЕМС повинен включати як традиційні для ТГГПУ спеціальності, так і спеціальності, навчання по яких ще не велося, але ці спеціальності є актуальними для соціально-економічної сфери Республіки Татарстан.

Інформаційна інфраструктура вузу як технологічна основа підготовки фахівців в умовах економіки знань →