Конвергенція і технології в Інтернет

Tagged Under : , , , ,


Загальне про кібернетику - Конвергенція і технології в Інтернет

Основною теоретико-прикладною концепцією розвитку інфраструктури Інтернет стала ще в середині 90-х концепція конвергенції, що розуміється як «сходження» (злиття) воєдино технологій, що забезпечують як комунікаційні, так і інформаційні аспекти глобальної Мережі.
Проте стрімке і, практично непередбачуване виникнення різних ІКТ, інформаційних послуг і додатків привело до необхідності перевизначити і деталізувати поняття конвергенції, без якого будь-які дискусії про розвиток і модернізацію інформаційної інфраструктури остануться не більш, ніж деклараціями, що претендують на науковість.
Справжня стаття присвячена аналізу концепції конвергенції, її складових, основних напрямів розвитку світової інфраструктури Інтернет і виділенню тих з них, які є, на думку автора, найбільш актуальними для розвитку українського сегменту глобальної Мережі. Питання має рацію і інформаційній безпеці в статті не розглядаються.
Конципция конвергенції. Взаємозв′язок «інтелектуальності» мережевих послуг Інтернет і пропускною спроможністю сетеобразующих каналів очевидна (узагальнена хронологія розвитку цього взаємозв′язку представлена на мал. 1).

Рис.1. Взаємозв′язок чинників пропускної спроможності і …

Конвергенція і технології в Інтернет →

Про кібернетику

Шкабара і ін.). У листопаді 1950 р. запрацював макет МЕСМ, а 25 грудня 1951 р. машина була прийнята в експлуатацію. На початку 50-х рр.
на МЕСМ вирішували задачі відомі радянські математики і механіки А. А. Дородніцин, А. Ю. Ішлінській, М. В. Келдиш, М. А. Лаврентьев, Б. В. Гнеденко і ін., на ній працювали перші радянські програмісти М. Р. Шура-бура, В. З. Королюк, Е. Л. Ющенко і ін.
Новий підйом в області електронної обчислювальної техніки почався після рішення про створення у ряді академій наук союзних республік, зокрема в Академії наук УРСР (1955 р.), обчислювальних центрів. У грудні 1957 р. на базі лабораторії обчислювальної техніки Інституту математики АН УРСР створений Обчислювальний центр АН УРСР.
Із самого початку діяльність центру була націлена не тільки на обслуговування академії, але і на розвиток широкого комплексу фундаментальних і прикладних досліджень в області електронної обчислювальної техніки і її додатків, на рішення задач розвитку широкого круга проблем …

Про кібернетику →

Кібернетичні системи і інформація

Властивість універсальності сучасних комп’ютерів відкриває можливість моделювання з їх допомогою будь-яких інших перетворювачів інформації, зокрема розумових процесів.
Така можливість ставить комп’ютери в особливе положення: з моменту свого виникнення вони представляють основний технічний засіб, основний апарат дослідження, яке має в своєму розпорядженні кібернетика.
КІБЕРНЕТИКА І УПРАВЛІННЯ
Цілеспрямована зміна поведінки кібернетичних систем відбувається за наявності управління. Основним завданням системи з управлінням є таке перетворення інформації, що поступає в систему, і формування таких дій, що управляють, при яких забезпечується досягнення (по можливості якнайкраще) заданої мети управління.
Прикладом може служити система автоматичного регулювання температури повітря в приміщенні: спеціальний термометр-датчик вимірює температуру повітря Т, система, що управляє, порівнює цю температуру із заданою велічиной Те і формує дію, що управляє, - до (T - Те) на засувку, регулюючу притоку теплої води в батареї центрального опалювання.
Знак мінус при коефіцієнті до означає, що регулювання відбувається за законом негативного зворотного зв′язку, а саме: при збільшень температури …

Кібернетичні системи і інформація →

Автоматизація

Положення сильно змінилося під час Другої світової війни. Системи управління настільки поліпшили маневреність і підвищили швидкість літаків, що звичайні способи боротьби з ними виявилися застарілими. Наукові і інженерні сили передових країн зосередилися на розробці автоматизованих систем.

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ АВТОМАТИЗАЦІЯ

Сама по собі зворотний зв′язок досить проста річ. Але в з’єднанні із здатністю управляти процесом на відстані, приводячи в дію натисненням пальця тисячі кінських сил, людина придбала приголомшливі можливості. Машини можуть зберігати і обробляти інформацію у величезних кількостях, засвоювати і використовувати її в лічені мікросекунди.
Зв′язуючи машини, що зберігають інформацію, з машинами, що виконують розрахунки, або іншими, у яких, наприклад, чутливість до світла або дотику більша, ніж у людини, можна отримати систему, яка виконуватиме послідовність операцій з недоступною людині швидкістю, точністю і «чутливістю».

Безперервне виробництво. Зворотний зв′язок у великих масштабах першої почала використовувати переробна промисловість і енергетика. До середини 1950-х років …

Автоматизація →

Джерело енергоінформаційної активності людини

Проте, зробивши перший крок, доведеться робити і другою - попереджає діалектика. Тенденція еволюції - говорять “правила етикету” структурного рівня - направлена на створення наступного рівня, рівня заперечення попереднього.
А це вже щось “дивовижне” і якось не ув′язується з уявленням, що склалося, про homo sapiens як меті і сенсі всесвіту. Можливо, це плід уяви? Кібернетичний інтелектуальний автомат, схоже - повноцінний наступник антіентропійних можливостей людини.
Іншими словами, чи не є кібер повноцінним діалектичним “запереченням” структурного рівня homo sapiens? Чи не є це результат універсальної тенденції структурного рівня? Схоже, що справа йде саме так.

Людина, несвідомо слідуючи своїм потребам, сам створює своє діалектичне заперечення, своїми ж руками випускає кібернетичного “джина” з енергоінформаційної “пляшки”.
Пригадаємо висновки З.Фрейда: несвідоме є неминучою фазою психічної діяльності кожного homo sapiens: будь-який психічний акт починається як несвідомий і лише надалі усвідомлюється, але може так і залишитися несвідомим, якщо на шляху до свідомості зустрічає непереборну для себе перешкоду.Джерело енергоінформаційної активності людини →

Наслідки повної кібернетизації виробництва

Джерело: cybernation.ru

Наслідки повної кібернетизації виробництва →

1 2 3 4 5 6