Формування інформаційних ресурсів для науки і освіти на базі єдиної мережевої інфраструктури

Tagged Under : , , , ,


Реальні потреби широких шарів суспільства в діставанні доступу до сучасних форм освітніх ресурсів і актуального, постійно оновлюваного освітнього змісту роблять істотний вплив на розвиток відповідного інформаційного і телекомунікаційного сервісу, розробку і впровадження прикладних повчальних інформаційних систем.
Не дивлячись на об’єктивні економічні труднощі в Молдові зараз відчувається інтерес, що росте, у використанні мережевої інфраструктури і сервісів, систем комп’ютеризованої дистанційної освіти для організації навчання широких верств населення, включаючи рішення задач підготовки і перепідготовки фахівців вищої кваліфікації.

electromir.in.ua/bury_po_betonu

В даний час в Молдові почала простежуватися тенденція об’єднання зусиль наукових і освітніх установ для створення, розширення проникнення і використання інформаційно-комунікаційного середовища, сервісів і систем дистанційної освіти в освітньому процесі на всіх рівнях.
Для підтримки цього процесу Академія Наук і провідні університети Молдови за сприяння наукового комітету NATO і інших міжнародних організацій заснували національну мережеву Асоціацію RENAM (Research and Educational Networking Association of Moldova).

Формування інформаційних ресурсів для науки і освіти на базі єдиної мережевої інфраструктури →