Нова роль бібліотек в інформаційній інфраструктурі суспільства

Tagged Under : , , , ,


Щоб слідувати в сучасних умовах всезростаючим інформаційним потребам, щоб бути затребуваними суспільством бібліотеки можуть і повинні розвивати свої інформаційні ресурси і служби.
Роль бібліотек набуває і соціального сенсу, коли ми говоримо про цей демократичний інститут, що історично склався, забезпечує, як правило, безкоштовний доступ до інформації будь-якого громадянина незалежно від його положення в суспільстві.
Наша країна вже має достатньо складну і розвинену інформаційну інфраструктуру, і бібліотеки є її невід’ємною і істотною частиною. Бібліотеки, розвиваючись в межах цієї інфраструктури повинні їй відповідати і пристосовуватися до неї. Схема 1.

Нова роль бібліотек в інформаційній інфраструктурі суспільства →