Кібернетика - це

Tagged Under : , , , ,


Процес управління зв′язаний з передачею, накопиченням, зберіганням і переробкою інформації, що характеризує керований об’єкт, хід процесу, зовнішні умови, програму роботи і т.п.
Кібернетика як би існує незалежно від технічних засобів - комп’ютерів, що займають по відношенню до неї таке ж положення, як фізичні прилади по відношенню до фізики.
Кібернетика вивчає, як в живому організмі, в машині і в суспільстві здійснюється переробка інформації, пов′язана з процесом управління.
Кібернетика вивчає мислення людини, щоб створювати алгоритми, що більш менш близько описують діяльність мозку - живої системи, що управляє.
Кібернетика пов′язана з науками про мову (мовознавство, граматика і т.п.). Мова кібернетики вбирає в себе риси математичної мови, інформаційно-логічної, природної і різних інших в цілях підвищення ефективності і досягнення цілісності (системності) при використанні його: описі, візуалізації і т.п.
Кібернетика з неструктурованих проблем робить структуровані проблеми.


Кібернетика - це →