Алгоритмічний напрям в кібернетиці

Tagged Under : , , , ,


Ми розуміємо, що всяка наука розвиватиметься тільки тоді, коли вона потрібна для прогресу людства. Наука, потрібна тільки її авторам, не має майбутнього.
Зусиллями багатьох учених всього світу зараз вже створені фундаментальні основи кібернетичної науки. Теорії великих систем, теорії алгоритмів, теорія автоматів, математичне програмування, теорія інформації, розпізнавання образів - ось далеко не повний перелік дисциплін, які складають теоретичну основу кібернетики. Тут велика заслуга блискучої плеяди радянських учених.
За цей час на стику кібернетики і інших наук оформилася безліч суміжних дисциплін: економічна, технічна, біологічна, медична, лінгвістична кібернетика. Число таких дисциплін з кожним днем збільшується.
Головним стимулом розвитку кібернетичної науки з’явилося створення сучасних електронних обчислювальних машин (ЕОМ) - технічної бази кібернетики. Ми зараз в країні маємо такі могутні обчислювальні засоби, як серія БЕСМ, єдина серія, серія ЕОМ, що управляють. Машини оснащуються периферійними пристроями, сучасними засобами введення і виведення інформації.
Розробка фундаментальних і прикладних основ …

Алгоритмічний напрям в кібернетиці →