Інформаційна інфроструктура - 2009 Березень (5)

Tagged Under : , , , ,


Загальне про кібернетику - Конвергенція і технології в Інтернет

Основною теоретико-прикладною концепцією розвитку інфраструктури Інтернет стала ще в середині 90-х концепція конвергенції, що розуміється як «сходження» (злиття) воєдино технологій, що забезпечують як комунікаційні, так і інформаційні аспекти глобальної Мережі.
Самая эффективная раскрутка сайтов в Харькове от лидеров отрасли Проте стрімке і, практично непередбачуване виникнення різних ІКТ, інформаційних послуг і додатків привело до необхідності перевизначити і деталізувати поняття конвергенції, без якого будь-які дискусії про розвиток і модернізацію інформаційної інфраструктури остануться не більш, ніж деклараціями, що претендують на науковість.
Справжня стаття присвячена аналізу концепції конвергенції, її складових, основних напрямів розвитку світової інфраструктури Інтернет і виділенню тих з них, які є, на думку автора, найбільш актуальними для розвитку українського сегменту глобальної Мережі. Питання має рацію і інформаційній безпеці в статті не розглядаються.
Конципция конвергенції. Взаємозв′язок «інтелектуальності» мережевих послуг Інтернет і пропускною спроможністю сетеобразующих каналів очевидна (узагальнена хронологія розвитку цього взаємозв′язку представлена на мал. 1).

Рис.1. Взаємозв′язок чинників пропускної спроможності і …

Конвергенція і технології в Інтернет →

Інформаційна інфроструктура - 2009 Березень (5) →

Інформаційна інфроструктура - інфраструктура (2)

Інфраструктура підприємства - Системна інтеграція в розрізі банківської IT-інфраструктури

Методики ефективного управління компонентами інформаційної системи.

Ці методики дозволяють:

аналізувати поточну інформаційну систему на предмет її ефективності і відмовостійкості;
сформувати ключові критерії, якісно і кількісно характеризуючі процеси, що відбуваються в системі;
визначити «вузлові точки» системи - як з погляду управління системою, так і відносно її експлуатаційних параметрів - відмовостійкості і здатності навантаження;
провести облік ризиків, що породжуються інформаційною системою банку і оцінити ці ризики по рядку критеріїв, - вірогідність виникнення, розміру потенційних збитків і так далі;
побудувати або модифікувати інформаційну систему найбільш ефективним чином відповідно до основних бізнес-целямі банку;
синхронізувати план розвитку інформаційної системи з планом розвитку банку. Системна інтеграція і аналіз ризиків, обумовлених IT-інфраструктурою банку

Сучасні банки використовують в своїй діяльності цілий ряд інформаційних систем, що автоматизують ті або інші їх бізнес-процесси. Спектр таких систем широкий …

інфраструктура →

Інформаційна інфроструктура - інфраструктура (2) →

Інформаційна інфроструктура - 2009 Березень 09

Процес управління зв′язаний з передачею, накопиченням, зберіганням і переробкою інформації, що характеризує керований об’єкт, хід процесу, зовнішні умови, програму роботи і т.п.
Кібернетика як би існує незалежно від технічних засобів - комп’ютерів, що займають по відношенню до неї таке ж положення, як фізичні прилади по відношенню до фізики.
Кібернетика вивчає, як в живому організмі, в машині і в суспільстві здійснюється переробка інформації, пов′язана з процесом управління.
Кібернетика вивчає мислення людини, щоб створювати алгоритми, що більш менш близько описують діяльність мозку - живої системи, що управляє.
Кібернетика пов′язана з науками про мову (мовознавство, граматика і т.п.). Мова кібернетики вбирає в себе риси математичної мови, інформаційно-логічної, природної і різних інших в цілях підвищення ефективності і досягнення цілісності (системності) при використанні його: описі, візуалізації і т.п.
Кібернетика з неструктурованих проблем робить структуровані проблеми.


Кібернетика - це →

Інформаційна інфроструктура - 2009 Березень 09 →

Інформаційна інфроструктура - 2009 Березень 01

Ми розуміємо, що всяка наука розвиватиметься тільки тоді, коли вона потрібна для прогресу людства. Наука, потрібна тільки її авторам, не має майбутнього.
Зусиллями багатьох учених всього світу зараз вже створені фундаментальні основи кібернетичної науки. Теорії великих систем, теорії алгоритмів, теорія автоматів, математичне програмування, теорія інформації, розпізнавання образів - ось далеко не повний перелік дисциплін, які складають теоретичну основу кібернетики. Тут велика заслуга блискучої плеяди радянських учених.
За цей час на стику кібернетики і інших наук оформилася безліч суміжних дисциплін: економічна, технічна, біологічна, медична, лінгвістична кібернетика. Число таких дисциплін з кожним днем збільшується.
Головним стимулом розвитку кібернетичної науки з’явилося створення сучасних електронних обчислювальних машин (ЕОМ) - технічної бази кібернетики. Ми зараз в країні маємо такі могутні обчислювальні засоби, як серія БЕСМ, єдина серія, серія ЕОМ, що управляють. Машини оснащуються периферійними пристроями, сучасними засобами введення і виведення інформації.
Розробка фундаментальних і прикладних основ …

Алгоритмічний напрям в кібернетиці →

Інформаційна інфроструктура - 2009 Березень 01 →

Інформаційна інфроструктура - 2009 Березень 10


Окрім спогадів, вони «висловлюють свої погляди на минуле, сьогодення і майбутнє кібернетики і інформатики, що виросла з неї». Книга, що вийшла в світ в 2006 році, так і називається: «З історії кібернетики» (по історії кібернетики за останні роки в З РАН видано декілька книг).
В тому, що «моє» питання не таке тривіальне, я переконалася на першому загальноміському семінарі після інформатика, організованого весною цього року Ю. И. Шокиными і А. М. Федотовым . Перша зустріч його учасників проходила в Новосибірському державному технічному університеті.
Семінар був настановним, і в переліку обговорюваних завдань, на мій погляд, виділялася одна з головних: що таке інформатика? І далі висновок: інформатикові треба викладати в університетах і вузах як фундаментальну дисципліну. Робота семінару нагадувала якоюсь мірою дискусії в знаменитому колись клубі міжнаукових контактів в Будинку учених новосибірського Академгородка.
Не претендуючи на відкриття подібного клубу …

Куди зникла кібернетика →

Інформаційна інфроструктура - 2009 Березень 10 →

Інформаційна інфроструктура - 2009 Квітень (3)

Уряд Російської Федерації затвердив своєю ухвалою «Положення про державну систему науково-технічної інформації».

Важливим механізмом державної підтримки при рішенні основних задач інформаційної інфраструктури країни є фінансування повністю і частково з федерального бюджету пріоритетного напряму «Інформаційні технології і електроніка» проектів підпрограм федеральної цільової науково-технічної програми «Дослідження і розробки по пріоритетних напрямах науки і техніки цивільного призначення».
В рамках цих проектів забезпечується формування і розвиток національних інформаційних ресурсів в області науки і техніки, їх каталогізація, розробка і впровадження необхідних державних стандартів, що забезпечують сумісність роботи ланок державної системи науково-технічної інформації, розробка нових інформаційних технологій, створення і розвиток телекомунікаційних мереж доступу споживачів до інформаційних ресурсів і систем високопродуктивних обчислень, розвиток загальносистемної нормативно-правової бази діяльності інформаційної інфраструктури, рішення багатьох інших задач в інформаційній сфері.

Відоме, що інформаційне середовище включає три основних складових: інформаційний ресурс, довідково-пошуковий апарат для нього, умови доступу до даного ресурсу і його довідково-пошукового апарату.

Інформаційна інфраструктура …

Інформаційна інфраструктура науково-технічного розвитку Росії проблеми і рішення →

Інформаційна інфроструктура - 2009 Квітень (3) →Інформаційна інфраструктура


Інфраструктура підприємства


Історія розвитку кібернетики


Загальне про кібернетику


Кібернетизація окремих галузей


Кібернетизація, армія, спецслужби1 2 3 4 5 6 7 8 9